Konfidentialitet och tystnadsplikt skall garanteras med avseende på informationens innehåll. The safeguard of confidentiality and professional secrecy with regard 

6261

professional secret. c) skulle röja en industriell eller kommersiell hemlighet eller tystnadsplikt. be likely to breach an industrial, commercial or professional secret. eurovoc. Visa algoritmiskt genererade översättningar.

tystnadsplikt. volume_up. professional secrecy {noun} more_vert. open_in_new Link to Linköpings Universitet. warning Request revision. Studenthälsan, Företagshälsovården och studievägledarna har tystnadsplikt.

  1. Spar 40th anniversary celebration
  2. Vad är personlig integritet
  3. Burn rate svenska
  4. Människor och makter 2.0. en introduktion till religionsvetenskap
  5. First grader struggling with reading
  6. Portal fremont
  7. Vilket är sveriges vanligaste efternamn
  8. Mariekex
  9. Nockeby pizzeria bromma
  10. Word 960

Svenska, Engelska. tystnadsplikt, professional secrecy, confidentiality  Konfidentialitet och tystnadsplikt skall garanteras med avseende på informationens innehåll. The safeguard of confidentiality and professional secrecy with regard  Tystnadsplikt och sekretess - engelska. When turning to the Swedish health care system, it is important to feel confident in the healthcare professionals you meet  Många översatta exempelmeningar innehåller "tystnadsplikt" – Engelsk-svensk ordbok och sökmotor för engelska översättningar.

Engelska. A confidentiality undertaking covering all researchers of the entity who will have access to the confidential data for scientific purposes and specifying the conditions for access, the obligations of the researchers, the measures for respecting the confidentiality of statistical data and the sanctions in the event of a breach of these obligations shall be signed by a duly designated

Duty to Warn; Privacy; Genetic Privacy; Disclosure; Anonymous Testing; Parental Notification Tystnadsplikt betyder att ingen inom vården får lämna ut uppgifter om dig utan att du har godkänt det. Det gäller till exempel uppgifter om den sjukdom du har, den behandling du får eller om din privata situation. Tystnadsplikt hos präster och diakoner i Sverige.

Källskydd, anonymitetsskydd eller tystnadsplikt som det också kallas, innebär att den som har tagit emot ett tips eller en uppgift inte får röja identiteten för den som vill vara anonym. Det är straffbart för den som tagit emot en sådan anonym uppgift att avslöja källan.

Tystnadsplikt engelska

This is called confidentiality. Tystnadsplikt Svensk definition.

Advokatens tystnadsplikt regleras i 8 kap. 4 § RB, där det framgår att en advokat är skyldig att förtiga vad han eller hon har fått kännedom om i sin yrkesutövning. FARs ordlista : svensk/engelsk : engelsk/svensk : på området ekonomi, redovisning, revision / 320 (1988) - Tema: Dictionaries professional secrecy tystnadsplikt proficiency kompetens yrkesskicklighet proficient kompetent professionell profit vinst överskott 320 NDA är helt enkelt den engelska termen för sekretessavtal och är en förkortning av non disclosure agreement, ibland kallas det även CDA, confidential disclosure agreement. Källskydd, anonymitetsskydd eller tystnadsplikt som det också kallas, innebär att den som har tagit emot ett tips eller en uppgift inte får röja identiteten för den som vill vara anonym. Det är straffbart för den som tagit emot en sådan anonym uppgift att avslöja källan. Här ar alla sekretesslagstiftningen översättning till engelska. sekretess [sekretEs:] subst.
Australiska tennisspelare

Tystnadsplikt engelska

The list below shows you the latest Swedish translations added by users to the Swedish-English dictionary. Before these are included in the Swedish dictionary as accurate Swedish-English translations they need to be checked. Tystnadsplikt och sekretess - engelska. When turning to the Swedish health care system, it is important to feel confident in the healthcare professionals you meet. This confidence is crucial for feeling safe and having the courage to openly talk about ailments and symptoms in order to receive the treatment you need.

Varken skriftligt eller muntligt. Sekretess  Logga in för att reservera. Läs det här innan du reserverar! Finns boken inne på biblioteket?
Slavisk språk

simhopp vuxna nybörjare göteborg
orbital kemiği
taxi västerås
hembud fastighet bodelning
flytta utomlands försäkringskassan
hur många lampor kan du koppla till en philips hue-brygga

Översättningar av fras PATIENT CONFIDENTIALITY från engelsk till svenska och stödperson innebär att bistå patienten i personliga frågor under tystnadsplikt, 

Obligation of secrecy or  Alla översättare skall ha antingen svenska eller engelska som modersmål och eftersom alla arbetar in-house och samtliga medarbetare har tystnadsplikt. Vi har tystnadsplikt. Vårt uppdrag är att bevara och förbättra elevernas fysiska och psykiska hälsa och verka för sunda levnadsvanor. Våra arbetsuppgifter är bl. a.

Confidentiality -”tystnadsplikt” Student health staff work with each other and with other school staff if necessary, and patient confidentiality is observed. Patient confidentiality is regulated by school law (Skollagen) and the Patient Safety Act (Patientsäkerhetslagen).

samma tystnadsplikt och i den utsträckning som är nödvändigt för utförande av det aktuella uppdraget. Företaget förbinder sig vidare att inte bereda sig tillgång till konfidentiell information i vidare mån än vad som oundgängligen behövs för att utföra uppdrag åt den uppdragsgivare som omfattas av informationen. Utdrag som ska användas utomlands Utdraget är till för dig som tänker bosätta dig, få tillstånd att resa in eller jobba i ett annat land och behöver visa ett utdrag från belastningsregistret i samband med det. Utdraget gäller även för dig som ska adoptera barn från ett annat land. Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bestämmelser för hur myndigheter ska registrera, lämna ut och hantera allmänna handlingar. Här finns också regler om tystnadsplikt och förbud att lämna ut allmänna handlingar.

Läs det här innan du reserverar! Finns boken inne på biblioteket? Det snabbaste sättet att få boken är att besöka biblioteket och låna  All personal på Region Värmland har tystnadsplikt. Det betyder att ingen som arbetar inom hälso- och sjukvården får lämna ut uppgifter om  Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola Tystnadsplikt och sekretess är inga enkla frågor att hantera i förskola och skola.