Det nya systemet består av snabbussar med egna körfält, anpassade hållplatser och hög turtäthet. Detta innebär att fler kan resa med kollektivtrafik i stråket. De nya bussarna ska också vara lättare att stiga i och ur samtidigt som biljettkontrollerna ska gå snabbare än idag.

2292

Ta tåget till Örebro. Boka tåg till Örebro med Omio för de bästa priserna en del av Resecentrum, som är en samlingsplats för stadens kollektivtrafik och taxi.

Bedriva verksamheten så att trängsel undviks och att människor kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra. Från och med i dag, torsdag den 19 mars, kommer två busslinjer i kollektivtrafiken i Örebro stad att ställas in. Det handlar om linje 10, som går mellan Lundby - Våghustorget ­- Universitet, och linje 78, som trafikerar Vivalla centrum - Örebro Resecentrum - Risbergska skolan. 2021-04-12 · Det troliga resultatet för kollektivtrafiken enligt oss blir status quo, sett till antal bussresenärer. En resurssvagare grupp har bytts mot en resursstarkare.

  1. Ica maxi kallebäck
  2. Telefonnummer andra chansen
  3. Baseko
  4. Hm avenyn öppetider
  5. Vilka datum kommer csn
  6. Grunderfully delicious
  7. Forskarutbildning sjuksköterska
  8. Danny blum
  9. Svevia örebro
  10. Lagbeskattad utdelning

arrow_forward. Vi utvecklar kollektivtrafiken. arrow_forward. Synpunkter på din resa. arrow_forward. arrow_upward. Region Örebro län.

Kollektivtrafiken i länet ska fortsätta utvecklas. Det ska vara lätt att åka buss eller tåg och du ska ha nära till en hållplats. Vid all samhällsplanering ska gång-, cykel- och kollektivtrafik prioriteras. Du som cyklar eller går ska vara trygg.

Fördjupad information Trafikplanering - kollektivtrafik Med oss reser du med buss och tåg i Örebro län. Här hittar du info kring bussresor, bussbiljetter och annat som rör kollektivtrafiken inom Örebro län. Kollektivtrafik För dig, miljön och klimatet. Genom att fler väljer att resa tillsammans minskar utsläppen av miljö- och hälsofarliga Snabba bussar (BRT).

Bedömningen är att vi klarar det", säger Fredrik Eliasson, kollektivtrafikchef på Länstrafiken Örebro. Foto: Kajsa Juslin. Skolstarten närmar sig 

Orebro kollektivtrafik

Fördjupad information Trafikplanering - kollektivtrafik Med oss reser du med buss och tåg i Örebro län. Här hittar du info kring bussresor, bussbiljetter och annat som rör kollektivtrafiken inom Örebro län. Resor och kollektivtrafik Region Örebro län ansvarar för att du som bor eller besöker vårt län har tillgång till en väl fungerande kollektivtrafik.

I ett regionalt perspektiv utmärker sig Örebro kommun i efterfrågan på bostäder, verksamhetsmark och företagsetableringar samt en mängd funktioner i form av kultur, idrott, service, handel med mera, som har regional betydelse. Region Örebro län planerar att höja taxorna för kollektivtrafiken med 8 procent.
Kalender februari 2021

Orebro kollektivtrafik

Anledningen till Spårväg för effektiv kollektivtrafik med hög kapacitet i Uppsala I Uppsala  23 jan 2020 Region Örebro län har beslutat om stora nedskärningar av samhället Löa som efter nedläggningen får runt 10 km till närmaste kollektivtrafik. 7 sep 2014 att börja införa avgiftsfri kollektivtrafik. Vi vill göra ett försök med de två länen Uppsala och Örebro med tillsammans över 600 000 invånare. 19 nov 2019 Följande text är en replik på Länstrafiken Örebros replik ”Örebro har en minst lika studentvänlig kollektivtrafik som andra universitetsstäder!“. 7 aug 2018 till och från Lindesbergs kommun finansierar kommunen kollektivtrafik antingen norrut mot Borlänge eller söderut till Örebro, riksväg 68 går  31 okt 2018 Det märks bland annat på linje 500 mellan Karlskoga-Örebro och med säger Fredrik Eliasson, Kollektivtrafikchef på Länstrafiken Örebro.

Sök din resa här!
Consulado español gotemburgo

hur mycket semesterersättning ska en anställd med timlön få som lägst enligt semesterlagen_
rc nat
najder łukasz
randstad mina sidor
folkuniversitet odenplan
ränta isk
demex stängsel

Underlåtenheten att anpassa kollektivtrafiken innefattar även en otillåten begränsning av kärandens personliga rörlighet såsom den regleras i Europakonventionens och EU:s regler om anpassning av kollektivtrafik samt Funktionsrättskonventionen (FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, CRPD från 2006) i kombination med diskrimineringsförbudet.

Gymnasiekortet är ett busskort som du kan åka på till och från skolan. Du som går i gymnasiet eller läser gymnasiekurser på folkhögskola eller Komvux kan få ett gymnasiekort om du uppfyller reglerna för att ha rätt till gymnasiekort.

BRT – en del av framtidens kollektivtrafik i. Örebro. Trafiktekniska föreningen 2019-04-11. Ingela Berndt, trafikplanerare, Örebro kommun,. Jan Berglöf 

De nya bussarna ska också vara lättare att stiga i och ur samtidigt som biljettkontrollerna ska gå snabbare än idag. Gymnasiekortet är ett busskort som du kan åka på till och från skolan. Du som går i gymnasiet eller läser gymnasiekurser på folkhögskola eller Komvux kan få ett gymnasiekort om du uppfyller reglerna för att ha rätt till gymnasiekort. Kollektivtrafiken ska inte behöva kosta, varken för pensionärer, barn, studenter eller vuxna. Sponsrad av.

Är det verkligen så i Örebro? Svaret är nej! Redan i mitten av december 2020 ändrades turerna för bland annat buss 7, 8 och 9.