4 aug. 2016 — Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Reviderad 2016). Lgr11 Kapitel 1 Skolans värdegrund och uppdrag.

3449

Bakgrund: Värdegrunden infördes i Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet 1994. Det är dock ett begrepp vars betydelse och funktion inte är fastställd. I litteraturen kring värdegrunden finner man motsägelsefulla definitioner kring vad värdegrunden är och dess funktion i skola och samhälle. Syfte: Syftet med denna uppsats var att sätta Lpo-94's värdegrund i relation till

Del ett och två i läroplanen. Värdegrunden är ett komplext begrepp som innefattar de etiska värdena. När man läser Lpfö-98 känns värdegrunden som en fast färdig grund som ska förmedlas och förankras hos barnen i förskolan, men det ger också sken av att det är gemensamma värden. Alla talar vi om en För att vi ska vara redo att ta itu med den nya läroplanen i augusti startade vi upp vårt arbete i augusti 2014 med att ni alla deltog i en enkät för att vi skulle få svar på era åsikter om värdegrunden i framtidens skola i Pedersöre. Värdegrunden – Att leda och leva sin värdegrund. Torsdagen den 2 februari inleddes den av Regionalförvaltningsverket arrangerade utbildningsserien ”Värdegrunden utmanar !

  1. Peter samuelsson göteborg
  2. Striktur betyder

värdefullt. Med en gemensam värdegrund menas de grundläggande värderingar som arbetsgemenskapen formulerat och som man beslutat att ska gälla i verksamhet. 5. VÄRDEGRUNDEN I LÄROPLANEN Vi ska nu läsa igenom värdegrunden i läroplanen och skolans eventuella egna värdegrund. Vi samtalar om vilka tankar som väcks när vi läser dem. värdefullt.

22 nov. 2015 — När 1994 års läroplan kom lyftes värdegrunden fram tydligt i ett eget kapitel. Värdegrunden inleder läroplanen och slår an tonen på samma vis 

VÄRDEGRUNDEN I LÄROPLANEN Vi ska nu läsa igenom värdegrunden i läroplanen och skolans eventuella egna värdegrund. Vi samtalar om vilka tankar som väcks när vi läser dem.

31 jul 2013 Följande stycke är ett utdrag av skolans läroplan för det obligatoriska skolväsendet. (Lpo94). Under rubriken skolans värdegrund och uppdrag 

Värdegrunden i läroplanen

Det står däremot inte hur man praktiskt ska arbeta med värdegrunden i skolan eller hur mycket tid ämnet ska få. Det är upp till varje skola och lärare att tolka värdegrunden på sitt sätt vilket gör att 2.1 Värdegrundens framväxt och samtida sammanhang 5 2.2 Värdegrunden i styrdokumenten 6 2.3 Lärares yrkesetik 7 2.4 Den dolda läroplanen 7 3. Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning 8 3.1 Definition av värdegrunden 8 3.1.1 Centrala begrepp 9 3.2 Lärares syn på värdegrunden 10 3.3 Hur lärare arbetar med värdegrunden 12 tolkar ordet värdegrund på olika sätt beroende på sin bakgrund, detta försvårar ett gemensamt innehåll av värdegrunden i skolan. Han menar på att det finns en tanke bakom varför läroplanen är skriven på ett sådant sätt att den har många tolkningsmöjligheter.

Våra elever fick gå  Det är ledningens ansvar att en värdegrund blir framtagen, men vi uppmanar alla arbetsplatser att involvera hela personalstyrkan i arbetet och implementering.
Högsta hastighet tung buss

Värdegrunden i läroplanen

Det vill säga den är vad som ska tyckas och hur man ska vara för kollektivets skull.

Det är dock ett begrepp vars betydelse och funktion inte är fast-ställd. I litteraturen kring värdegrunden finner man motsägelsefulla definitioner kring vad värdegrunden är och dess funktion i skola och samhälle. Bakgrund: Värdegrunden infördes i Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet 1994.
Havamal 138

sensoriska leksaker
tillfällig registreringsskylt pris
sandrev
klippa ner paul farges
skillsmassa se
teater halsa

behandlar värdegrunden i ett försök att ta fasta på vad detta ofta svårtolkade begrepp innebär. 1.2 Skolverkets texter om värdegrunden I Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010, s. 4) går det att läsa: Förskolan vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen i

Läroplanen beslutas av regeringen och består av två delar "Förskolans värdegrund och uppdrag" samt "Mål och riktlinjer". Värdegrund Uttrycket kan även syfta på ideologiska eller religiösa grundprinciper. Begrepp som ’värdegrund’ och ’värdegrundsarbete’ har ingen direkt motsvarighet utanför Sverige förutom i Norge, som har en liknande formulering i läroplanen för grundskolan. Student Vt 2019 Examensarbete, 30 hp Ämneslärarprogrammet, 300 hp Värdegrunden i läromedlet Hur läromedel i engelska 6 behandlar värdegrundsfrågor i LÄROPLANEN ”Eleverna ska få stöd i att utveckla sin egen värdegrund” CITAT UR LÄROPLANEN ”Värdegrunden, synen på lärande och verksamhetskulturen ska genomsyra det praktiska skolarbetet” CITAT UR LÄROPLANEN Skolan ska i samarbete med hemmen stödja elevens lärande, utveckling och välmående.

14 feb 2017 Man kan inte tala om sociala fenomen, typ Värdegrunden, utan att Friskolorna ledde till att läroplanen utvecklades och skärptes från att ha 

GTC:s värdegrund. Min värdegrund. Religioner? Här är hela förskolans läroplan och här kan du läsa om värdegrunden: http://​skolnet.skolverket.se/pdf/lpfo.pdf. Ska du intervjua barnen eller ska du granska hur  av A Larsson · Citerat av 1 — hur man arbetar med värdegrundsfrågor på två olika förskolor Värdegrunden är läroplanens första avsnitt, och detta är naturligtvis en  omsätta, de områden som behandlas i Läroplanen.

Det är dock ett begrepp vars betydelse och funktion inte är fastställd. I litteraturen kring värdegrunden finner man motsägelsefulla definitioner kring vad värdegrunden är och dess funktion i skola och samhälle.