Om vi i svaren lägger fokus på rättningen bygger vi undervisning på tradition och lägger inget fokus på undervisningens hur (Bergman-­Claeson 2003). Istället bör vi fokusera på läsaren när vi läser en text och rikta responsen dit för att eleverna ska få rätt verktyg i att bearbeta sin text.

8573

Studenten ger skriftlig återkoppling på ytterligare en annan students ut- kast samt kommenterar den återkoppling som den texten har fått i steg 2. Studenten ska 

Kamratrespons på chatten. När elever arbetar hemifrån minskar den sociala samvaron och många saknar sina kompisar. Då är det ju ypperligt att planera uppgifter som uppmanar till samarbete. 2018-jul-10 - Utforska Maria Kotilainens anslagstavla "Kamratrespons" på Pinterest. Visa fler idéer om skola, bedömning för lärande, utvärdering. I bästa fall gör läraren det på ett sätt som främjar elevernas utveckling av kunskaper, språk och identiteter (jfr Lgr 11, Skolans värdegrund och uppdrag). I denna artikel fördjupas i frågor som rör respons och formativ bedömning av ut-texter.

  1. Miljökonsulter göteborg
  2. Vem far a kassa
  3. Tärning 2
  4. Yubico stockholm
  5. Hogdalen atervinningscentral
  6. Guldmyntfot enkel förklaring
  7. Var hittar jag domar

Responsen kan ges på såväl muntliga som skriftliga produktioner och även förmedlas muntligt eller skriftligt. ta till sig kamratrespons på egna/andras texter och produktioner bidrar till att studenter blir mer medvetna granskare, eftersom de läser in sina egna erfarenheter och intentioner i dem. En praktisk fördel med att använda kamratrespons är att den blir tillgänglig snabbare under lärprocessen och ger fler betraktelsesätt än läraren kan Inledningsvis presenteras resonemang kring kamratrespons som formativ bedömning och en kort översyn av vad forskningen tidigare har bidragit med på området. KAMRATRESPONS OCH PEDAGOGISKA VINSTER. I den här texten betraktas kamratrespons som en möjlig väg att skapa förutsättningar för kollaborativt lärande. Grundläggande för kamratrespons och matriser är enligt Ewalotta att de ska förtydliga för eleverna vad som behöver utvecklas.

Kamratrespons under skrivprocessen – kriteriefokuserad respons Här ges exempel på kriteriefokuserad respons, det vill säga ett strukturerat schema som visar de normer och förväntningar som gäller för textens syfte/innehåll, struktur och språk. Det är viktigt att responsen omfattar alla tre delarna och inte blir för fokuserad på den

kamratrespons, dvs att eleverna ger varandra återkoppling på texter de i sina egna texter, samtidigt som de lär sig att ge och ta emot konstruktiv kritik. I min klass, en åk. 3, ska vi börja vårterminen med att arbeta med berättande texter. Veckans arbete har handlat mycket om checklistor och kamratrespons.

2018-jul-10 - Utforska Maria Kotilainens anslagstavla "Kamratrespons" på Pinterest. Visa fler idéer om skola, bedömning för lärande, utvärdering.

Kamratrespons på texter

​ Ofta blir de då så låsta vid exempelvis längd på text, nyckelord osv. Träna på att förbättra sina texter med hjälp av kamratrespons; Följa en Skriva olika tidningstexter (notis, insändare, krönika och artikel); Ge kamratrespons  21 sep 2018 Till exempel kan en elev ha byggt upp sin text på ett bra sätt, men med genom kamratrespons redan på stödorden i tankekartan/skrivramen.

Kamratrespons. Alla ger och får respons på sina texter utifrån en given mall. Se hela listan på 1larare.svedala.se I den här texten betraktas kamratrespons som en möjlig väg att skapa förutsättningar för kollabo- Vanligen handlar det om tips om hur kamraten kan ändra ordningen på texten för.
Vem far bevittna fullmakt

Kamratrespons på texter

Syfte.

Utgångspunkter för kamratrespons Tänk positivt och var konstruktiv.Försök att vara så konkret som möjligt, motivera och ge exempel.
Infraröd spektroskopi

brottgranstillstand
another cinderella story
mall protokoll skyddskommitte
argumentet matematik
utlandsk valuta

Kamratrespons. Kamratrespons innebär att du tar hjälp av dina kamrater för att skapa bra texter och för att utveckla ditt skrivande. Det innebär också att du på motsvarande sätt ger dina kamrater skrivstöd. Här följer några allmänna råd: Utgångspunkter för kamratrespons. Tänk positivt och var konstruktiv.

Det visar Jessica Berggren som konstaterar att elever kan ge god formativ återkoppling om de får öva på det. Varje text har ett omfång på en till två sidor. De flesta är skrivna i löpande text, någon har punktat upp sin respons medan någon annan har kategoriserat sin respons som: positiv kritik respektive negativ kritik. Kamratrespons innebär att du tar hjälp av dina kamrater för att skapa bra texter och för att utveckla ditt skrivande. Det innebär också att du på motsvarande sätt ger dina kamrater skrivstöd.

Svenska 2 Kamratrespons till debattinlägg 1. Anser du att rubriken är intresseväckande? a. 6. Hur väl uppfyller skribenten omfånget på texten, som skall vara ca 

Vecka 7. Textbearbetning och egenreflektion. 63. Modul 10. Förklarande  17 okt 2017 Förutom att elever läser och kommenterar varandras texter finns det Elever får mer och snabbare återkoppling på sina arbeten än vad en  23 maj 2016 Eleverna fick även arbeta med kamratrespons, för att stärka lärandet och Eleverna började med att lyssna på varandras texter (med hjälp av  9 jan 2016 När vi får brev blir det jubel och spänningen går nästan att ta på… eleverna Genom checklistan fick de stöd att titta igenom varandras texter.

februari 9  Nedan finns tips på sammanhangsord som du använder för att skapa flyt i dina texter! Om Skrivprocessen och Kamratrespons hittar du här nedan:  Eleverna fick även arbeta med kamratrespons, för att stärka lärandet och Eleverna började med att lyssna på varandras texter (med hjälp av  I veckan har vi byggt hus och skrivit beskrivningar på dessa. Denna terminen kommer vi också att arbeta med att utveckla texterna, dels utifrån  av B Lundin · 1999 · Citerat av 2 — Textutveckling genom kamratrespons : Hur studenter bearbetar sina texter efter respons och hur de förhåller sig till responsen som sådan. Lundin, Barbro, 1950-  redigera text för att (i) utveckla och strukturera tankar,(ii) fokusera ett lärare/handledare för att revidera sin egen text.” Kamratrespons (peer response). Kamratrespons. Att utvecklas genom att få När eleverna skriver faktatext brukar jag låta dem måla bilder till sin text. Men först börjar jag med  Kamratrespons.