Kulturgeografiska institutionen ger två kandidatprogram, tre masterprogram och en forskarutbildning samt ett antal kurser inom geografi, kulturgeografi och 

8126

Se hela listan på humangeo.su.se

Du kan också välja olika intervall av studietakter, angivna i procent. Kurser i Kulturgeografi Du får kunskap om människans liv och verksamhet på jorden. Vi studerar hur globaliseringen påverkar vårt näringsliv och vår vardag, varför städer ser olika ut och varför infrastrukturen ser ut som den gör på olika platser. 4001 Uppsats i kulturgeografi 7.5 Kursens innehåll Kurspaketet består av följande kurser: Urban governance, 7,5 hp Kursen behandlar hur städer styrs och utvecklas i samspel mellan olika aktörer, institutioner och övergripande samhällsprocesser som globalisering, nyliberalisering och individualisering. Kursen ger fördjupade kunskaper Fördjupningsnivå: G2E (har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen) Utbildningsnivå: Grundnivå Behörighetskrav: 60 hp godkända kurser inom kulturgeografi, eller turism och/eller geografi med inriktning mot kulturgeografi, samt godkänt projektarbete/uppsats på G1F-nivå (7.5 hp). Kursen får inte ingå i examen tillsammans med annan kurs vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen. Övrigt Kursen kan ingå i kandidatexamen inom huvudområdet kulturgeografi.

  1. Volkswagen bentley
  2. Takva wudhu socks
  3. Flygbussarna nils ericson terminalen
  4. Kurser i excel
  5. Takvam norway

Tfn: 08-16 48 37 Genomgång (7:34 min) där SO-läraren Daniel Johansson tillsammans med en kollega går igenom några viktiga begrepp som berör arbetsområdet "befolkning  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-107370 mot ärligare diskurser om fältarbete inom kulturgeografi För en sådan kurs hänvisas doktorander. Kurser. På grundnivå ger Kulturgeografiska institutionen kurser i kulturgeografi och samhällsplanering samt, i samarbete med Institutionen för naturgeografi, kurser  Kulturgeografiska institutionen ger utbildning i kulturgeografi, samhällsplanering och geografi. E-post: studievagledare@humangeo.su.se. Tfn: 08-16 48 37  Kulturgeografiska institutionen Stockholms universitet Kurserna i kulturgeografi behandlar olika teman, några är obligatoriska och andra är valbara.

Syfte och kunskapsmålSyftet med kursen är att studenterna får en inblick i arbetslivet för kulturgeografer för att därigenom bli anställningsbara.Innehåll och undervisningsmetoderStudenten reflekterar dels över den arbetsmarknad man utbildar sig för och på vilket sätt den egna utbildningen svarar

I kursen studerar vi till exempel sådant som hur globaliseringen förändrar det ekonomiska systemet, hur den byggda miljön påverkar människors vardag, varför människor flyttar från landsbygden in till städerna - eller åt andra hållet, hur människors olika aktiviteter påverkar naturmiljön. Ett ögonblick ska vi se {{ queryResults.total_entries }} sökträffar Inga kurser eller program matchar din sökning, prova igen!

Vid Karlstads universitet erbjuder vi kurser i kulturgeografi på grund, avancerad och forskarnivå. Därmed kan du erhålla såväl fil kand. examen som fil magisterexamen, men även läsa på forskarutbildning som leder till fil licentiatexamen och fil dr examen.

Kulturgeografi su kurser

Anmälan: Se utbildningskatalogen. Kulturgeografiska institutionen välkomnar studenter till campusundervisning under läsåret förutsatt att myndigheterna tillåter detta. Det kommer bli begränsningar i undervisningen och viss undervisning kommer genomföras på ett anpassat sätt. I samband med både kurser och fördjupande uppsatsarbeten kommer du få möjlighet att arbeta med fältstudier och åka på exkursioner för att bättre förstå regionala skillnader och rumsliga processer.

Således är kulturgeografi det ämnet som studerar de ömsesidiga samspelen mellan människan och jorden.
Visma portal

Kulturgeografi su kurser

Kurserna omfattar vanligtvis 7,5 hp. Nationella forskarkurser i kulturgeografi 2021. Enligt planen för det nationella programmet i forskarutbildning i kulturgeografi kommer fyra doktorandkurser att ges under 2021, två under vårterminen och två under höstterminen.

Här kan du sortera ut kurser som ges på heltid eller deltid. Heltid innebär att du läser 30 högskolepoäng (hp) per termin; deltid innebär att du läser mindre än 30 hp per termin. Du får fram alla kurser som ges i någon form av deltid genom att välja "Deltid".
Stilikon

coeli fonder
habiliteringscenter södertälje
svenskakyrkan lund
barnbilstol britax
master mikaels gata
viltslakteri skåne
land bank georgia

Inloggning Login stockholms universitet företagsekonomi. oktober 2019 Webbredaktör: Anders Rickegård Sidansvarig: Kulturgeografiska institutionen. didaktik Studievägledare: 08-16 3740 studievagledare@edu.su.se Kursadministratör: 

Kurspaketet kan vara första steget mot en kandidatexamen inom huvudområdet kulturgeografi och kan även vara ett bra komplement till andra studier.I kurspaket ingå fyra kurser: Introduktion till kultu Kandidatprogram i kulturgeografi med omvärldsanalys, 180 hp. Kandidatprogrammet i kulturgeografi med omvärldsanalys är en treårig utbildning för dig som är intresserad av breda samhällsvetenskapliga frågor och av hur samhällen och samhällsfenomen utvecklas i tid och rum. Här kan du sortera ut kurser som ges på heltid eller deltid. Heltid innebär att du läser 30 högskolepoäng (hp) per termin; deltid innebär att du läser mindre än 30 hp per termin. Du får fram alla kurser som ges i någon form av deltid genom att välja "Deltid". Du kan också välja olika intervall av studietakter, angivna i procent. Det andra året i programmet Global utveckling består av breddningsstudier där du väljer bland kurser i ämnena ekonomisk historia, internationella relationer, kulturgeografi, socialantropologi och statsvetenskap.

Studentexpedition Iris Claësson E-post: iris.claesson@humangeo.su.se. Tfn: 08-16 48 33 | Rum: X326 Studentexpedition. Studievägledare Veronica Hohl

Vid studier i kulturgeografi på Karlstads universitet får du en bred kunskap om människors liv och verksamhet på jorden, ur ett globalt, regionalt och lokalt perspektiv. Frågor som studeras är bland annat urbanisering, stads- och regional planering, kulturlandskapets historia samt rörlighet/migration och befolkningsutveckling i en allt mer globaliserad värld. För tillträde till kursen krävs minst 90 hp kurser på grundnivå varav minst 60 hp i kulturgeografi inkluderat 7,5 hp GIS. För studenter på samhällsanalysprogrammet motsvaras det av kurser med kulturgeografi som huvudområde under termin 1 3 samt godkänd fortsättningskurs i kulturgeografi, inklusive 7,5 hp GIS. Kursen kan ingå i kandidatexamen inom huvudområdena kulturgeografi och samhällsplanering. Kursbeskrivning inklusive schema finns tillgänglig på humangeo.su.se senast en månad före kursstart och kursanvisning med ytterligare detaljer distribueras i samband med kursstart. Kurslitteratur Antagen till kursen Här hittar du allt du behöver veta innan kursen startar. Information till nyantagna, Magisteruppsats i kulturgeografi, kurs, heltid, vt21; Om kursen Kursen är inriktad på att genomföra ett självständigt uppsatsarbete på magisternivå. Behörighetskrav: För tillträde till kursen krävs godkända kurser på grundnivå i kulturgeografi upp till 60 högskolepoäng (KGGA20 och KGGB20 eller motsvarande, samt genomgången kurs KGGC20 eller motsvarande kurs i intervallet 61-90 högskolepoäng med minst 15 godkända hp inklusive självständigt arbete (uppsats).

Kurspaketet består av följande kurser: Anmälningskod: SU-32357. Utbildningsnivå. Grundnivå. Undervisningsspråk.