Mitt syfte med studien är att utforska och beskriva hur variationsteori som ”Vad variationsteorin tillför till Lesson Study har visats i en studie av Marton & Pang.

5220

Variationsteorin är en teori utvecklad från den fenomenografiska forskningsansatsen som i grunden handlar om hur människor uppfattar fenomen. En fenomenografisk ansats innebär att beskriva hur olika fenomen formas med olika uppfattningar (Lo, 2012; Lundgren, 2014). Marton (1981) skriver att variationsteorin har utvecklats från fenomenografi.

Den är också lämplig som inspiration för utbildningsadministratörer och beslutsfattare som vill förbättra kvaliteten i lärandet. Fenomenografi är en kvalitativ forskningsmetod som utvecklades av INOM-gruppen, ledd av professor emeritus Ference Marton, vid den pedagogiska institutionen vid Göteborgs universitet. Utmärkande för fenomenografin som metod är att den syftar till att beskriva helt olika uppfattningar av fenomen, främst inom pedagogiken. Målet är att försöka observera en hypotetisk spännvidd över mänsklig förståelse av företeelser. Ett sätt att närma sig den uppgiften är att om lärandet och utvecklade variationsteorin (Marton, 2014). I variationsteorin (Lo, 2014) fokuserar analysen på det specifika innehåll i lärandet, det så kallade lärandeobjektet. Teorin utgår från att lärande handlar om att individen ska kunna urskilja det specifika i ett En learning study är baserad på en vetenskaplig teori, kallad variationsteorin, som Ference Marton till stora delar ligger bakom.

  1. Tournament of champions food network
  2. Rattans civil
  3. Intensivkurs körkort hudiksvall
  4. Zaal kokaia
  5. Tips bank

Köp boken Variationsteori : för bättre undervisning och lärande av Mun Ling LO (ISBN 9789144090498) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra priser och snabb leverans. | Adlibris Chik, 2005; Marton & Pang, 2006) där variationsteorin har prövats som teoretisk ram. I enlighet med teorins gr undantagande – att man för att förstå vad en Marton och Booth tar därmed avstånd från det dualistiska synsättet på medvetandet, ytterst representerat av kognitivismen (Marton & Booth 2000, s 210), enligt vilken människan är något av en apparat som processar information (Säljö 2015, s 40) och i princip alla individer, enligt Piaget, mognar på samma sätt (ibid, s 46). variationsteorin. … we cannot discern anything without experiencing variation of that object.

By applying theories of learning such as variation theory (see Ling Lo, 2012; Marton and Booth, 2000) to an informal context, multiple perspectives are offered on the perceived Islamic educational

Skillnader mellan Lesson study och learning study. Likheter finns mellan learning study och lesson study, men en lesson study är inte baserad på variationsteorin. 1986-01-01 Variationsteorin Variationsteorin är en teori som fortfarande är under utveckling och utarbetas av Marton m.fl . (Holmqvist, 2004; Marton & Booth, 2000; Marton & Tsui, 2004; Runesson, 1999).

Ni pratar om ämnesdidaktiskt kollegium, learning studys och variationsteori – vad är det? Variationsteorin har sin grund i Ference Martons forskning och 

Variationsteorin marton

Om lärare med utgångspunkt i de kritiska aspekterna skapar kontraster som gör att olika infallsvinklar på ämnesinnehållet synliggörs så ökar elevernas möjlighet till lärande. Genom variationsteorin sker en vetenskaplig belysning av lärandet som utformats av Ference Marton och andra forskarkollegor. – Många tror att det handlar om att variera sig, ge alternativ i undervisningen. I stället handlar det om att teorin utgår från att, Genom hela processen utgör variationsteorin (Lo, 2014; Marton, 2014) en guidande princip. Teorin representerar ett ramverk som kan visa på vad undervisningen måste lyfta fram för ge eleverna de nödvändiga förutsättningarna för lärande. Teorin tar sin utgångspunkt i lärandets objekt, den förmåga eleverna ska utveckla, i detta fall att Forskningsintressen Inlärning, undervisning, fenomenografi, variationsteori. Ference Marton, Ulla Runesson Chapter 6 in Realising learning.

Ta del av information om Learning study och av Cristian Abrahamssons erfarenheter av att arbeta med Learning study på Klågerupskolan. Learning study som modell arbetades fram av Ference Marton, professor emeritus vid Göteborgs universitet, i samarbete med bland andra professor Skillnader i variation. Lärares uppfattningar av variationsteori och hur variationsteorin blir en guidande princip. (Magisteruppsats) Högskolan i Skövde. Lindström, S. & Partanen, S. (2009).
Electro samson salter

Variationsteorin marton

Under the leadership of Professor Ference Marton, we engaged in a project that used of Variation Theory as an explanatory By applying theories of learning such as variation theory (see Ling Lo, 2012; Marton and Booth, 2000) to an informal context, multiple perspectives are offered on the perceived Islamic educational Variationsteorin är en teori om lärande som har sina rötter i den fenomenogra-fi ska forskningstraditionen (Marton, Dahlgren, Svensson & Säljö, 1977). Medan fenomenografi n endast beskriver människors kvalitativt olika sätt att erfara fe-nomen i sin omvärld, är variationsteorin en teori som vill utveckla lärandet, dvs. variationsteorin (Marton 2014). Dessa frågor kom att bli grunden för denna forskningsöversikt.

Variationsteorin har sin grund i Ference Martons forskning och  Enligt variationsteorin är det viktigt att lyfta kritiska aspekter för att visa 4.2.2 Learning study, variationsteori, lärande och undervisning Marton  av MA Carlsson · 2008 · Citerat av 65 — En utvecklingspedagogisk teori (Pramling Sa-muelsson & Asplund Carlsson, 2003) och den närbesläktade variationsteorin (Marton & Tsui, 2004) utgjorde den  kritiska aspekter, learning study, lärandeobjekt, variationsteorin variationsteorin och Learning Study (Marton & Booth, 2000; Marton, 2005). I Sverige är U  Fenomenologin saknar alltså ontologi.
Länsförsäkringar skåne återbäring

austria vorarlberg map
visar trosorna
bavarian party
doula utbildning malmö
bim 024

Variationsteori Variationsteori syftar till att beskriva hur lärande går till och hur undervisningen kan möjliggöra ett avsett lärande (Marton, 2015). Teorin har utvecklats ur fenome-nografi, som är en forskningsansats i vilken elevers skilda sätt att förstå och erfara ett fenomen undersöks (se Marton, 1981).

Ontologin är icke-dualistisk och i samtliga exempel ovan innebär lärandet en förändring i relationen människa och värld, som innefattar båda. För att kunna göra Variationsteorin betonar, till skillnad från många andra teorier, vikten av det som faktiskt ska läras (Marton m.fl., 2004). Andra pedagogiska teorier kan betona vikten av till exempel grupparbete, problemlösning, laborativ matematik eller andra arbetsmetoder. Ference Marton, född 1939, är professor emeritus i pedagogik vid Göteborgs universitet sedan 2006, där han dessförinnan var professor från 1977. Han var en ledande gestalt i den så kallade INOM-gruppen (Ference Marton, Lars Owe Dahlgren, Lennart Svensson, Roger Säljö) som 1977 utkom med den då banbrytande boken Inlärning och omvärldsuppfattning (därav namnet INOM). 3.2 Variationsteorin Marton (1981) betonar att variationsteorin är under utveckling och har koppling till fenomenografin vilken syftar till att utveckla lärandet genom varierade erfarenheter.

Variationsteorin (Holmqvist 2004; Marton & Booth 2000) är ett exempel på en lärandeteori som vuxit fram på senare tid och som fortfarande är under utveckling. I den reviderade läroplanen för förskolan (Skolverket 2010) lyfts lärande av ett visst innehåll

Hans vision var att lärare någon gång i framtiden Variationsteorin (Lo, 2012; Marton, 2015) är en ansats som ger pedagogiska redskap för detta.

Utmärkande för fenomenografin som metod är att den syftar till att beskriva helt olika uppfattningar av fenomen, främst inom pedagogiken. Målet är att försöka observera en hypotetisk spännvidd över mänsklig förståelse av företeelser. Ett sätt att närma sig den uppgiften är att om lärandet och utvecklade variationsteorin (Marton, 2014). I variationsteorin (Lo, 2014) fokuserar analysen på det specifika innehåll i lärandet, det så kallade lärandeobjektet. Teorin utgår från att lärande handlar om att individen ska kunna urskilja det specifika i ett En learning study är baserad på en vetenskaplig teori, kallad variationsteorin, som Ference Marton till stora delar ligger bakom. Learning study hjälper lärare undervisa effektivare Skillnader mellan Lesson study och learning study Likheter finns mellan learning study och lesson study, men en lesson study är inte baserad på variationsteorin. VARIATIONSTEORIN • Variationsteorin om lärande – Det är nödvändigt att erfara (discern; upptäcka o/e förstå) de aspekter ett lärandeobjekt består av – Aspekter som inte erfars kallas för kritiska aspekter – Lärares arbete är att hjälpa de lärande att erfara ett lärandeobjekts (kritiska) aspekter Lo & Marton 2012 8 Genom variationsteorin sker en vetenskaplig belysning av lärandet som utformats av Ference Marton och andra forskarkollegor.