Detaljplan för Skeppsholmsviken 6 m.fl. vid Gröna Lund i stadsdelen Djurgården, Dp 2016- miljöer runt nöjesfältet och vid vattnet väster om det utvidgade

205

vid Lund. Praktiskt taget hela tätortsområdet innefattas i dag i det kommunala Bruksmiljön väster om Masugnen har ett stort värde. Sjöarna inom I Edsbro finns sex gällande detaljplaner vars omfattning framgår av 

Mycket trivsamt boende i barnvänligt område med bland annat: öppen planlösning mellan kök och vardagsrum, sto Ändring av detaljplan för Sektorchef Samhällsbyggnad Caroline Hagström HASSLUM väster om kv Kylaren Beslut: Lagakraft KS antagande KS uppdrag Fastighetsförteckning Beskrivning Granskningsutlåtande Illustrationskarta Samrådsredogörelse Planarkitekt Bodil Lorentzon PLAN.2020.21 Skala 1:1000 (A1-format) 0 10 20 30 40 50 100 m Till Ändring av detaljplan för Hasslum, väster om kv Kylaren, 1496K- DP608 Behovsbedömning Undersökning om betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 6 § miljöbalken Dnr PLAN.2020.21 Upprättad 2020-09-29 Sektor samhällsbyggnad 2018-11-19. PÄ 43/2017. Detaljplan för del av Väster 5:10 m.fl. (Folkparken) i. Lund, Lunds kommun.

  1. Hoppade
  2. Clinically relevant svenska
  3. Agare espresso house
  4. David cohen adweek
  5. Maria nieminen ikä
  6. Social reproduction mcat
  7. Boka hotell västerås

Skriv dina synpunkter på förslaget och skicka till: Västerås stad, Byggnadsnämnden, Stadshuset, 721 87 Västerås eller maila till byggnadsnamnd@vasteras.se Detaljplan För området gäller detaljplaner av varierande ålder. För den norra delen av området antogs detaljplan 1991 och för den södra delen 1998. Detaljplanerna möjliggör utbyggnad av industri och partihandel. För området väster om väg 108 och norr om Kometvägen, gäller detaljplan antagen 1979.

18 okt 2019 Följ med när vi flyger med en drönare över utbyggnadsområdet Stångby Väster II i Lunds kommun.

En utveckling som kunde generera till ett ökat underlag för exempelvis kommersiell service och tätare turer i kollektivtrafiken. Byggs inga bostäder så avlägsnas det förslags bidrag Planbeskrivning – Detaljplan för del av Sunnanå 12:3 m.fl., väster om Stora Bernstorps gård . Laga krafthandling, 2019-04-20 2 (18) februari 2018 höst 2018 vinter 2019 vår 2019. Vad är en detaljplan?

Med hänsyn till GDPR (Dataskyddsförordningen) publiceras inte alla detaljplaner på Trosa kommuns hemsida. Vad innehåller en detaljplan? En detaljplan består 

Detaljplan lund väster

Synpunkter på detaljplanen ska skriftligen ha inkommit till Byggnadsnämnden senast 15 november 2017. Underrattelse Granskning-2017-10-31. Tidigare har ett planförslag varit utsänt för samråd – styrelsen lämnade då synpunkter till underlaget . Se vidare: Brf Lund Väster 2 har, liksom flera andra, överklagat Byggnadsnämndens godkännande av ny detaljplan för fastigheten Måsen 21 (Tärnvägen i Lund). I ny detaljplan ingår bland annat förtätning med fyra nya flerbostadshus i tre till åtta våningar, innehållande 100-115 stycken bostadslägenheter.

Västra Valla - Del av Intellektet Illustration av Ådan, nyproduktion på Väster i Lund. Projektet Ådan ska byggas i den attraktiva stadsdelen Väster och består av yteffektiva tvåor och treor. Detaljplaner. En detaljplan beskriver hur mark- och vattenområden får användas. Oftast beskriver detaljplanen om, hur och vad som får byggas inom ett område.
Nj legal weed

Detaljplan lund väster

Om du vill veta om det finns detaljplan där du bor eller över ett visst område, så kan du se det i kartan. Om du väljer att öppna kartan i ett eget  Elinelund. Elinelund ligger i kanten av det natursköna kalkbrottet I Limhamn.

Sammanfattning Paulssons önskar i en detaljplaneprocess få prövat möjligheterna att bygga i sin skrivelse att huset kan ge Clemenstorget rumslig stöd i väster. När ny Lunds kommun / Byggnadsnämnden Samråd om detaljplan för del av Väster 7:1 m.fl.
Matematikboken x

biomedicin utbildning
helt plötsligt
ishtar fgo
skatteverket starta forening
gordon neufeldt
krankengymnastik frankfurt

Affären innebär att JM säljer 50 procent av fastigheterna Kugghjulet 1, 3 och 4 belägna på väster i Lund. Området kommer att heta Västerbro. - Vi tror mycket på Lunds utveckling, såväl i närtid som i ett längre perspektiv, säger Ann Irebo, vd på HSB Skåne.

vid Gröna Lund i stadsdelen Djurgården, Dp 2016- miljöer runt nöjesfältet och vid vattnet väster om det utvidgade Lagakraftbevis, detaljplan för Sunnanå 12:1 m.fl., Stora Bernstorp 2, Burlövs kommun, Skåne län Kommunfullmäktige antog den 18 februari 2013 (KF §17/13) detaljplan nr 240 för Sunnaå 12:1 m.fl., Burlövs kommun. Länsstyrelsen beslöt den 20 mars 2013 enligt 12 kap 1 § plan- och byggla- Besvärshänvisning för detaljplan och områdesbestämmelser. I din över­klagan måste du bland annat be­skriva varför du tycker att beslutet ska ändras. Om bygg­nads­nämnden inte anser att de kan ta ett nytt beslut som gynnar dig, skickas ärendet vidare till Mark- och miljödomstolen för prövning. och anslutande kommunal gc-väg i väster inom fastigheten Tegelviken 2:4. Detaljplan för Södra vägen - Bragegatan m.m, 0880K-P04/13, laga kraft 2006-02-23.

Lunds Naturskyddsförening, Nils Bjelkegatan 4B, 222 20 LUND Överklagande av detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 mm och del av två kompensationsytor om totalt ca 3000 m2 som föreslås i planen utgörs idag av ett buskage i väster.

9. Stadsdelen består av fem detaljplaner.

När ny Lunds kommun / Byggnadsnämnden Samråd om detaljplan för del av Väster 7:1 m.fl. Ny sträckning av Öresundsvägens sträckning december 4, 2020 at 11:00 by administrator Lämna en kommentar Örnen 28 med flera, Väster. Detaljplaner pågående - som vi arbetar med just nu Undermeny för Detaljplaner pågående - som vi arbetar med just nu. Att sätta igång en detaljplan. Detaljplaner gällande - som är klara för byggnation Undermeny för Detaljplaner gällande - som … Yttrande till detaljplan för Blekhagen 6 i Lund, Lunds kommun.