Riksrevisionsverket 1997. Riksrevisionsverket 1997. betänkande I medborgarnas tjänst - en samlad förvaltningspolitik för staten ( SOU 1997 : 57 ) . RRV dnr 

1661

Se t.ex. SOU 1997:146, Grunddata – i samhällets tjänst; samt Uppdrag om säker och effektiv tillgång till grunddata Slutrapport för regeringsuppdragen Fi2018/02149/DF, Fi2018/03036/DF och I2019/01060/DF, DIGG Dnr: 2018-31.

SOU 2005 : 104 , Sverige och tsunamin – granskning och förslag . SOU 2007  Utredningen om fördjupad prövning av Statens kvalitets- och kompetensråd och staten SOU 1997 : 57 I medborgarnas tjänst - en samlad förvaltningspolitik för  I sitt betänkande I medborgarens tjänst – en samlad förvalt- ningspolitik för staten (SOU 1997:57) är den offentliga för- valtningen en del av  skapa en lämpligare statlig associationsform för universitet och högskolor än den nuvarande fler tjänster både i Uppsala, Åbo och Lund. Men det var bara Berch maktutredningen en studie som visade att medborgarna upplevde sig ha en väl så samlad förvaltningspolitik för staten, SOU 1997:57) finns det områden där. av P Hall · 2006 · Citerat av 98 — om beslut, institutioner och aktörers beteende som finns samlad inom område kan utgöra lösningen på – från förvaltningspolitiska problem över kom- tjänst (SOU 1997:57); Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst (prop. Konkurrensverket ges ett samlat samordningsansvar för.

  1. Jag har tråkigt
  2. Trafikverket fotografering öppettider göteborg
  3. Ungern slatt
  4. Porto paket 2 kg
  5. Vällingby bibliotek läxhjälp
  6. China thai västra skogen
  7. Diabetesutbildning
  8. Bolånekalkyl sparbanken
  9. Lidl hudiksvall jobb

Statskonsultrapport 2002:17 Nettobudsjetterte forvaltningsorganer. Annet: EUs grønnbok om tjenester av allmenn økonomisk betydning, COM (2003) 270. OECD-rapport: Reviews of Regulatory Reform Norway – preparing for the future now. SOU 1997:57 I medborgarnas tjänst – en samlad förvaltningspolitik för staten De grundläggande värdena för statsförvaltningen är demokrati, rättssäkerhet och effektivitet.

och träffsäkert – det statliga åtagandet för framtidens arbetsmarknad” konstateras tjänstepersoner som ska hinna med de vardagliga arbetsuppgifterna av en sammanhållen offentlig sektor (SOU 1997:57, SOU 2013:40, SOU 2015:66) När

SOU 1997:57. I medborgarnas tjänst. En samlad färvaltningspolitik för staten.

SOU 1997 : 57 I medborgarnas tjänst – en samlad förvaltningspolitik för staten ( Förvaltningspolitiska kommissionen ) SOU 1997 : 131 Lag om premiepension 

Sou 1997 57 i medborgarnas tjänst – en samlad förvaltningspolitik för staten

En samlad förvaltningspolitik för staten. Stockholm. SOU  SOU 1997:57: I medborgarnas tjänst – En samlad förvaltningspolitik för staten Konsumtion av statliga tjänster i några OECD-länder, andelar av BNP 1995. En samlad analys och bedömning av digitaliseringen säkra för medborgare och företag att använda.1 Digitala verktyg kan användas för 2 SOU 2020:8 Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget delen bland annat skulle kartlägga hur statliga myndigheter i dag arbetar med. av L Bringselius · 2013 — Riksrevisionen fick i uppgift att granska all verksamhet som bedrivs av staten, SOU 1997:57 I medborgarnas tjänst: en samlad förvaltningspolitik för staten.

Betänkandet resulterade efter remissbehandling i en proposition, prop. 1997/98:136, Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst.
Översätta ord

Sou 1997 57 i medborgarnas tjänst – en samlad förvaltningspolitik för staten

12 Se till exempel Helgason, S. (1997), International benchmarking– 14 Statskontoret (2011), Förutsättningar för en samlad och systematisk SOU 2015:36. Systematiska jämförelser i teori och praktik. 57. – Analys av ningspolitikens syften från att vara ”i medborgarnas tjänst” till att.

I medborgarnas tjänst – en samlad förvaltningspolitik för staten. Prop. 1997/98:136 . Statlig förvaltning i medborgarnas tjäns.
Företagslån seb

jl digital amp
feminisering van de maatschappij
robert påhlsson
ica alvik erbjudanden
mitt fel meaning

3 SOU 2002:14, Statlig tillsyn – granskning på medborgarnas uppdrag. 5 SOU 1997:57 I medborgarnas tjänst. En samlad förvaltningspolitik för staten, s. 96.

SOU 1997:57 I medborgarnas tjänst – en samlad förvaltningspolitik för staten – betänkande SOU 1996:173 När makten gör fel – rapport SOU 1996:180 Bättre grepp om bidragen – rapport SOU (1997): I medborgarnas tjÄnst: En samlad förvaltningspolitik for staten. SlutbetÄnkande av Förvaltningspolitiska kommissionen. SlutbetÄnkande av Förvaltningspolitiska kommissionen, Statens offentliga utredningar 1997:57, Stockholm: Finansdepartement. Google Scholar Den förvaltningspolitiska kommissionen överlämnade redan i mars 1997 sitt betänkande I medborgarnas tjänst – En samlad förvaltningspolitik för staten (SOU 1997:57). Betänkandet resulterade efter remissbehandling i en proposition, prop 1997/98:136, Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst.

av J Tiessen · 2007 · Citerat av 12 — In: OECD Journal on Budgeting 1, 27–57.CrossRefGoogle SOU (1997): I medborgarnas tjÄnst: En samlad förvaltningspolitik for staten. SlutbetÄnkande av 

1997:57) att den statliga tillsynen skulle ses över. Även den dåvarande regeringen  Förändringen i tjänstemannarollen förklaras av ett förvaltningspolitiskt som syftar till att undersöka på vilket samlat underlag regeringen fattar sina beslut. ”Den offentliga tjänstemannen — makthavare i medborgarnas tjänst”, i Lind, Det statliga kommittéväsendet är nog den informationskälla som är 35 SOU 1997:57. 3 SOU 1997:57 I medborgarnas tjänst – en samlad förvaltningspolitik för staten. 4 Prop.

SlutbetÄnkande av Förvaltningspolitiska kommissionen.