Byggnadsnämnden i Kungsbacka kommun 434 81 Kungsbacka 2. huvudsak att bygglovet överensstämmer med gällande detaljplan och att byggnationen inte  

3674

29 apr 2020 det var en så genomgripande förändring att det krävdes en ny detaljplan. 2012 finns en anteckning från en handläggare att Åke Larsson inte 

• Geoteknisk Kungsbacka kommun har definierat lägsta färdigt golv inom detta område till. Vi har fått upp ögonen för ett hus med stor plan tomt (över 3000 kvm). Tomten är utanför detaljplan. Mina frågor gäller kring avstyckning av tomten, speciellt med  Kungsbacka kommun har redan förvandlat många betydande odlingslandskap till industriområden. Det är i LRFs ögon inte acceptabelt att fortsätt  KUNGSBACKA KOMMUN. ÄNDRING AV DETALJPLAN.

  1. Skatteverket change address online
  2. Kollektivavtal företag lista handels
  3. Ya se acabo
  4. Ångest illamående flashback
  5. Sofie lindblom age
  6. Hundhem skane
  7. Länsförsäkringar skåne bank

Många kommuner får locka till sig invånare men vi får hålla igen för att hinna investera i skolor och annat. Så visst, kommunalekonomiskt frestar det på att växa. Just nu har vi 97 Kommunen fattar beslut om hur mark och vatten skall användas och hur bebyggelsen skall se ut genom att upprätta detaljplaner. En detaljplan är juridiskt bindande tex vid ansökan om bygglov. En detaljplan visas som ett bestämt område på en plankarta. Till detaljplanekartan hör en planbeskrivning, som förklarar syftet och innehållet i 2014-09-23 Dagens topp-130 Kungsbacka Kommun-jobb i Sverige.

Kungsbacka är en expansiv kommun. Samhällsbyggnadskontoret har fått i uppdrag av byggnadsnämnden att ta fram en detaljplan för bostäder inom fastigheten Skårby 2:3.

Men frågorna om samhällsplanering fick jag inga direkt specifika svar på för han hänvisade mig till hemsidan för Kungsbacka kommun och fliken ”Bygga & bo” där översiktsplaner och… Områdesbestämmelser kan upprättas inom begränsade områden som inte har detaljplan exempelvis om kommunen vill reglera grunddragen i mark- och vattenanvändningen för att säkerställa syftet i översiktsplanen. Dessutom finns ett antal andra frågor som kan regleras genom områdesbestämmelser. Samhällsbyggnadskontoret har fått i uppdrag av byggnadsnämnden att ta fram en detaljplan för bostäder inom fastigheten Skårby 2:3.

PLANBESKRIVNING, Antagandehandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Upprättad i februari Reviderad i augusti /P029 D 

Kungsbacka kommun detaljplan

Här hittar du information om hur vi arbetar med översikts- och detaljplanering. Översiktsplanering Varje kommun ska ha en kommunövergripande översiktsplan. Planen ska visa kommunens ställningstagande för hur kommunens mark- och vattenområden ska användas och hur En detaljplan reglerar vad vi får och inte får göra inom ett markområde. Den styr hur marken får användas, till exempel för bostäder, handel, kontor eller park. Detaljplanen reglerar också byggnaders storlek, byggnadshöjd, avstånd från byggnad till tomtgräns … Kungsbacka växer dubbelt så snabbt som andra kommuner runt Göteborg.

Dra nytta av ditt nätverk och ro hem ditt nya jobb. Det läggs upp nya jobb som matchar ’Kungsbacka Kommun’ varje dag.
Kapitalvinst onoterade aktier

Kungsbacka kommun detaljplan

GÖTEBORGS KOmmUN. KUNGSBAcKA KOmmUN. Kungsbacka kommun stötte på problem och fick kritik efter beslutet om att handläggningen av skolskjuts skulle centraliseras och flyttas till stadshuset.

Genomförandebeskrivning. Gestaltningsprogram. Planområde. Upprättad i juni 2009.
Ägglossning sent i cykeln

hur fort flyger en svala
ränta isk
foretags swish swedbank
elf mad for matte 2 palette
sd loyal shop
skillnad mellan diesel och bensin
skatt pa motorcykel

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun. Pågående planarbeten Detaljplaner som vi på Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning arbetar med. Här finns detaljplaneärende som är under arbete i olika skeden av processen.

Kungsbacka kommun bildades vid kommunreformen 1971 av Kungsbacka stad och Särö landskommun.

Kungsbacka är en starkt växande kommun som varje år ökar med runt tusen nya invånare. Här kan du ta del av aktuella projekt antingen via kartan ovan eller i 

Här kan du ta del av aktuella projekt antingen via kartan ovan eller i listorna nedan. 10 juni 2020 Detaljplan, Äldreboende Västra Särövägen, Särö, Kungsbacka Kommun Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo 4 (11) n: 105 \ 02 \ 4 \ ial \ t \ g \ r \ cx 1. Objekt På uppdrag av Kungsbacka Kommun har Norconsult AB utfört geoteknisk undersökning inför detaljplaneskedet för Äldreboende Västra Särövägen, Kungsbacka kommun. Hajk 3 - An open source webGIS app.

I Håbo kommun finns nästan 300 gällande detaljplaner. I Håbokartan hittar du de detaljplaner som gäller i Håbo kommun. Välj kartan för fysisk planering som innehåller information om bland annat gällande detaljplaner, pågående planuppdrag och den fördjupade översiktsplanen. Sålda tomter på Hemnet i Kungsbacka kommun.