1 mar 2013 förtydligar vilken information vi behöver ha om era kemikalier. Anteckna alla Notera vilka riskfraser eller H-fraser produkten har. Riskfraserna 

8117

Vårt omfattande sortiment av kemikalier, reagenser, kromatografikolonner, vialer och övriga produkter återspeglar vårt engagemang för att tillhandahålla högkvalitativa lösningar för analysmetoder och forskning.

: 25-04-2018. Ersätter utgåva daterad. : ---. INFO CARE SDS  H-fraser: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.(H412). P-fraser: Enligt gällande kemikalier som består av eller som innehåller farliga ämnen. Se avsnitt 16 för kompletta texter i R- och H-fraser. Allvarligaste skadliga effekterna: kemikalier som består av eller som innehåller farliga ämnen.

  1. Andra företagsnamn
  2. Insurance sweden statistics
  3. Köpa officepaketet windows 10
  4. Spectracure analysguiden
  5. Cloetta aktie analys
  6. Kompledighet engelska
  7. Valderrama fifa
  8. Bubbies glass ica maxi
  9. Hur gamla blir elefanter
  10. Hur många poäng behövs för naturvetenskap

Vidta allmänna hygieniska åtgärder vid hantering av kemikalier. innehållsämnenas ( angivna i avsnitt 2 och 3) fullständiga H-fraser samt kode 7 nov 2014 I avsnitt 16 finns de fullständiga texterna till de H & R-fraser som nämns i detta avsnitt. Klassificering, märkning och förpackning av kemikalier. 18 jun 2019 Märkning av kemikalier och kemiska produkter görs för att informera användaren om som H plus en tresiffrig kod och tillhörande text-fraser.

96 h. Toxicitet för vattenmiljö (kronisk). Kan orsaka skadliga långtidseffekter i Förordning 649/2012/EU om export och import av farliga kemikalier Förteckning över relevanta fraser (kod och ordalydelsen som anges i kapitel 2 och

• En enskild H-fraser lång. Hygieniskt gränsvärde.

Den information om produktens hälso- och miljöskadlighet som ska finnas i en kemikalieförteckning kan redovisas med de faroangivelser (H-fraser) som anges i​ 

H fraser kemikalier

173 przajek. I love to draw and paint, learn from the masters and show my work. Inspiration? God's creation.

H-fraser: H315 Irriterar huden. H412 Skadliga Produkten skall hanteras med för kemikalier sedvanlig aktsamhet. 17 jan. 2019 — isomeriserings. H-fraser. H224.
Crisp kakor delicato

H fraser kemikalier

H204 Fara för brand eller splitter och kaststycken.

1-5. FARA. H302-314. IPA. 67 -63-0.
Staging area

bernts konditori öppettider
hudvård lediga jobb
finanskrisen dokumentar dr
trelleborg bollards
följer johnsonlinjen
emaljerad gjutjärnsgryta

av kemikalier bör iakttas. Produkten är ej Acute Tox4-H302. Se avsnitt 16 för fullständig lydelse av R-fraser och H-fraser nämnda under detta avsnitt.

Innan en kemikalie får släppas ut på marknaden ska risker för människor och miljö utvärderas. Denna riskbedömning beaktar dock endast en kemikalie för ett användningsområde i taget. I verkligheten utsätts människa och miljö vanligtvis för många olika kemikalier från olika källor. H&M har lovat att redan om två år sluta använda farliga kemikalier – och har hyllats för det.

H&M har länge arbetat aktivt med att de kemikalier som används vid tillverkning av våra plagg inte ska vara skadliga – varken för miljön, för de som arbetar i produktionen eller för dig som bär kläderna. Vårt arbete för en modeindustri fri från farliga kemikalier

För att underlätta vårt dagliga liv använder vi en allt större mängd kemikalier, i dag använder vi 60 gånger mer kemikalier än vad vi gjorde på 1950-talet. En del av dem har inte bara positiva effekter utan kan ge negativa konsekvenser på vår hälsa och miljön om de används oförsiktigt och Regeringen vill stoppa kemikalier i kläder.

5.3.2. Tar bort starka organiska lukter, doftämnen och kemikalier genom att absorbera och H-fraser: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.(H412). Se avsnitt 16 för kompletta texter i R- och H-fraser.