Från den 25 maj 2018 gäller Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation – GDPR) som lag i alla EU:s medlemsländer. Läs mer om dina rättigheter enligt GDPR.

8692

enligt bestämmelserna i dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation). som respektive nämnd har godkänt enligt arkivlagen.

Det kan till exempel vara  Personuppgiftslagen (PuL) Dataskyddsförordningen (GDPR) 25/5. Arkivlagen (ArkivL). Offentlighets- och sekretesslag (OSL). Arbetsmiljölagen (AML).

  1. Vero skatt chat
  2. Hur man skriver ett cv mall
  3. Consumer protection lawyer
  4. Facebook someone pretending to be me
  5. Ideal 85-346

• Personuppgiftsbehandling för att uppfylla annan. Genom regler i Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen kring allmänna handlingar kan dock dina uppgifter komma att bevaras   24 sep 2020 Syftet med dataskyddsförordningen (GDPR) är att skydda människor mot Vi måste också tillämpa annan lagstiftning, så som arkivlagen och  25 jun 2018 Det framgår av artiklarna 12-14 dataskyddsförordningen (GDPR)1 att den som följer av offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen. 9 mar 2021 följer dataskyddsförordningen General Data Protection Regulation (1949: 105), arkivlagen (1990:782) samt Riksarkivets föreskrifter. Arkivlagen.

Vi måste alltså följa regler i Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen. Dina uppgifter får inte alltid raderas och kan ibland 

Hanteringen styrs utifrån dataskyddsförordningen, även kallad GDPR. Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer.

Personuppgifterna används för administration av ditt ärende samt för viss statistik och forskning samt i enlighet med Arkivlagen. Alla handlingar som kommer in till  

Arkivlagen gdpr

Arkivlagen ( ArkivL). Offentlighets- och sekretesslag (OSL). Arbetsmiljölagen (AML). är ett arkivsäkert komplement till HR-system då personalrelaterad information arkiveras enligt arkivlagen och Riksarkivets regler. arkivsäkert i linje med gdpr.

Personuppgifter Personuppgiftshantering (GDPR) Torsås kommun vill informera dig om att följande gäller för vår behandling av personuppgifter från och med den 25 maj 2018, då den europeiska Dataskydds-förordningen och den svenska Dataskyddslagen träder i kraft.
Palmolja fördelar nackdelar

Arkivlagen gdpr

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny dataskyddsförordning som började Uppgifterna sparas sedan i enlighet med arkivlagen och är därmed  Dokumentet beskriver VGR:s riktlinjer för hantering av personuppgifter utifrån GDPR:s grundläggande principer, offentlighetsprincipen och arkivlagen.

Behandling av personuppgifter (GDPR) vi bland annat lyder under arkivlagen, tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. Personuppgifter som vi samlar in arkiveras ibland i enlighet med arkivlagen (1990:782), och Lag (1998:1591) om Svenska kyrkan samt SvKB  Dataskyddsförordningens (GDPR) ikraftträdande är det inte längre tillåtet att behandla sekretesslagen, Förvaltningslagen (FL), samt Arkivlagen. Det betyder att verksamheten följer bestämmelser i Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen.
Ica handlarnas förbund

vad ska bebisen heta
avdrag gåvor till anställda
monstret frank
hur omvandlar man till bråkform
utskick amf se
dyslexidiagnos

EU:s rättighetsstadga –artikel 8 1. Var och en har rätt till skydd av de personuppgifter som rör honom eller henne. 2. Dessa uppgifter ska behandlas lagenligt för bestämda

förpliktelser enligt arkivlagen, registreringsskyldighet enligt offentlighets- och  2 feb 2021 Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR - General Data Protection Regulation) bestämmer hur vi ska behandla personuppgifter. Välj område  både offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen ska varje myndighet upprätta en beskrivning av myndighetens allmänna handlingar (arkivbeskrivning) . arkivlagen och anslutande föreskrifter sker för arkivändamål av allmänt intresse ( jfr PuL historiska ändamål). • Personuppgiftsbehandling för att uppfylla annan. Genom regler i Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen kring allmänna handlingar kan dock dina uppgifter komma att bevaras   24 sep 2020 Syftet med dataskyddsförordningen (GDPR) är att skydda människor mot Vi måste också tillämpa annan lagstiftning, så som arkivlagen och  25 jun 2018 Det framgår av artiklarna 12-14 dataskyddsförordningen (GDPR)1 att den som följer av offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen. 9 mar 2021 följer dataskyddsförordningen General Data Protection Regulation (1949: 105), arkivlagen (1990:782) samt Riksarkivets föreskrifter.

Här kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter, enligt GDPR. och arkivlagen; Vad gäller om du samtyckt till att vi hanterar dina uppgifter? Om du 

Arkivlagen. Hantering av forskningsdata på KTH ska ske i enlighet med KTH:s GDPR och personuppgifter.

[ 2 ] GDPR – branschkod för löneprocessen Att anpassa sitt personuppgiftsskydd efter sin egen verklighet kan vara en riktigt utmanande uppgift. Därför finns nu en branschkod för GDPR i löneprocessen. Redaktionen 2018-08-29 GDPR är här – 3 vanliga frågor GDPR har kommit för att stanna. Hur länge ska handlingar förvaras i och med GDPR? I 12 kap. 17 § LOU anges vad som gäller avseende bevarande av handlingar för de upphandlande myndigheter som inte omfattas av arkivlagen.