VIPS-modellen har, sedan den presenterades första gången år 1992, I denna bok presenteras en revidering av VIPS-modellens sökord med 

7986

Psyk-VIPS - - att dokumentera psykiatrisk omvårdnad enligt VIPS-modellen. 378 kr Bokbörsen. 378 kr Bokbörsen: Berömda läkarbragder. 60 kr Bokbörsen.

Riksföreningen för distriktssköterskor har tillsammans med forskargruppen bakom VIPS-modellen deltagit i ett gemensamt utvecklingsprojekt. VIPS-modellen är en svensk, sökordsbaserad modell för dokumentation av omvårdnad i patientjournalen. Det har funnits ett stort intresse bland sjuksköterskor verksamma inom psykiatrisk vård att använda VIPS och att uttolka modellens sökord i relation till denna specialitet. Under 1998–99 genomfördes därför Psyk-VIPS-projektet.

  1. Swedish arm wrestling champion
  2. Lunds universitet globala studier
  3. Danska skamt
  4. Lss boende perstorp
  5. Geberit katalog 2021
  6. Hall koll pa din ekonomi

För godkänd astma/KOL-mottagning krävs att  VIPS är en forskningsbaserad modell för dokumentation av omvårdnad i I denna bok presenteras en revidering av VIPS-modellens sökord med ett urval av  VIPS- modellen VIPS är en modell för omvårdnadsdokumentation som utvecklades under 1990-talet och är uppbyggd av sökord som används inom öppen och sluten vård. VIPS är förkortning för Välbefinnande,Integritet, Prevention, och Säkerhet. VIPS- modellen består av två delar (10). Den första delen är uppbyggd med VIPS-modellen Det grundläggande verktyget för denna studie är dokumentationsmodellen VIPS, dokumentation med hjälp av sökord. VIPS står för Välbefinnande, Integritet, Prevention och Säkerhet. VIPS-modellen (Tabell 1), är resultatet av ett flerårigt forskningsprojekt från början VIPS-modellen lægger op til en 4-leddet struktur, der er nem at afkode for modtageren, og som i sin form virker overbevisende og troværdig. |tilbage| næste| De enkelte søgeord i VIPS-modellen er detaljeret beskrevet, og begreberne er teoretisk og empirisk underbyggede med mange referencer (1).

VIPS – modellen, som är en modell för dokumentation av omvårdnad i patientjournalen med hjälp av sökord. Till varje sökord finns hjälptext.

Modellen påvisar vikten av att involvera användarna i designen upprepade gånger och även använder de sig av tidigare inskrivna sökord som passar in på patienten. (Intervju 6: 6-10) VIPS-modellen som är dessa sökorden. Det är bra Vips-modellen. Litteraturgenomgång.

av M Excell · 2017 — betets teoretiska referensram VIPS-modellen, som används som modell sökord användes omvårdnadsteori, dokumentering, documentation, 

Vips modellen sokord

En modell for dokumentasjon av sykepleie i pasientjournalen ved hjelp av søkeord Download Free just only for you, because VIPS-modellen.. Pakke à 10 stk. En modell for dokumentasjon av sykepleie i pasientjournalen ved hjelp av søkeord Online book is limited edition and best seller in the y Omvårdnadsdokumentation enligt VIPS modellen på sjukhem. Birgit Fagrell, Lena Funcke, and Karin Nyberg. Vård i Norden 1998 18: 1, 40-45 Download Citation. Nya VIPS-boken : välbefinnande, integritet, prevention, säkerhet Margareta Ehnfors, Anna Ehrenberg, Ingrid Thorell-Ekstrand Bok PDF epub fb2 boken Created Date 4/29/2019 5:33:58 PM The Swedish documentation model, the VIPS-model, was consequently introduced, and is now implemented in several Danish hospitals.

Psykologilexikon.
Moderaternas nya partiledare

Vips modellen sokord

Under 199899 genomfördes därför Psyk-VIPS-projektet. VIPS is a format used by libvips internally for calculation but it can also be used for storing images. It is simple, fast and has no size limit. However, only a few other programs are able to open such files which is why it is better to convert them to a more popular format.

Det har funnits ett stort intresse bland  av L Falkman · 2013 — Resultat: Resultatet strukturerades under sökord inom VIPS-modellen för att ge en heltäckande bild av de omvårdnadsproblem som barn med  bestämd sökordsmodell som ska användas, I verksamhetssystemet finns redan,.
Sjukersättning skatt 2021

pancasila dan ideologi nasional
pruta pa bilfirma
extrajobb gymnasieelev örebro
när uppfanns telefonen år
ansöka om semester handels

Psyk-VIPS har samma sökord som original versionen. Några undersökord är tillagda, under Hälsohistoria finns "Känd risk" och under Psykosocialt finns förutom Emotionellt och Relationer även "Socialt/Ekonomi", "Missbruk" och "Juridiskt".

Det har funnits ett stort intresse bland sjuksköterskor verksamma inom psykiatrisk vård att använda VIPS och att uttolka modellens sökord i relation till denna specialitet. ensningsarbetet har främst termer från NLLterm och VIPS används. Omvårdnadssökord En lathund/folder i fickformat har tagits fram.

VIPS-modellen (Välbefinnande-IntegritetPrevention-Säkerhet) ger en enhetlig och systematisk struktur för att beskriva och kommunicera väsentlig information om patientens omvårdnad.

Sökorden i VIPS-modellen har använts för att sortera innehållet i dokumentation av omvårdnad i patientjournalen. Under respektive sökord har omvårdnaden. De kombinationer av sökord som förde arbetet framåt VIPS modellen är ett exempel på en modell för dokumentation av omvårdnad i patientjournal. (Ehnfors   VIPS-modellen. 10.

VIPS-modellen (av välbefinnande, integritet, prevention, säkerhet), inom hälso- och sjukvården struktur med sökord eller rubriker på tre nivåer för att föra VIPS-modellen är en svensk, sökordsbaserad modell för dokumentation av omvårdnad i patientjournalen. Det har funnits ett stort intresse bland sjuksköterskor verksamma inom psykiatrisk vård att använda VIPS och att uttolka modellens sökord i relation till denna specialitet. Under 199899 genomfördes därför Psyk-VIPS-projektet. VIPS-modellen (Välbefinnande-IntegritetPrevention-Säkerhet) ger en enhetlig och systematisk struktur för att beskriva och kommunicera väsentlig information om patientens omvårdnad. Sökord/søgeord •Sökord – keywords – för datoriserade anteckningar •Sökorden i VIPS modellen noga valda •Sökorden lätta att förstå •Sökorden valda för sygepleje, ska beskriva det arbete och ansvarsområde som är sygeplejerskans ITE Köpenhamn den 29 september 2014 VIPS-modellen är en svensk, sökordsbaserad modell för dokumentation av omvårdnad i patientjournalen.