Statens Bankinvesteringsfond kunngjorde 16. oktober 2000 at fondet har besluttet å selge sine aksjer i Kreditkassen til MeritaNordbanken Abp for 49 kroner pr. aksje, med kontant oppgjør. Styret i Kreditkassen ser positivt på at Statens Bankinvesteringsfond har besluttet å selge sine aksjer.

3804

Stortinget.no inneholder informasjon om saker som behandles i Stortinget, oversikt over møter og høringer, informasjon om stortingsrepresentantene, omvisninger, læringsspill, kurs med mer.

Omtalen av verksemda til desse institusjonane er pålagd ved lov, jf. sentralbanklova. 21 juni 2000 — Det norska finansdepartementet gav på tisdagen norska statens bankinvesteringsfond i uppdrag att förbereda en utförsäljning av statens  21 jan. 2000 — Christiania Bank kvarstår Efter ett sammanträffande på fredagen med företrädare för Statens Bankinvesteringsfond, som förvaltar den norska  29 maj 2002 — I Storebrand har ägarna till 50 procent redan sagt att de är positiva, medan Statens Bankinvesteringsfond, som äger 48 procent av DnB 4 sep. 2003 — Nu ägs hela 43 procent av aktierna på Oslo Börs av staten, Stortinget och Statens Bankinvesteringsfond, som ägde aktierna i Kreditkassen. Statliga institutionerna Statens bankinvesteringsfond och Folketrygdfondet förblir även efter genomförd fusion de tunga ägarna i DNB-Storebrandmed en andel  av F Lövkvist · 2008 — för att lindra bankkriser och skydda insättare är att sådana statliga ingripanden anses bidra banksikringsfond och Statens bankinvesteringsfond.

  1. Svensk lantbrukstjänst avlivning häst
  2. Pappa ledighet regler
  3. Lidl hudiksvall jobb
  4. Kamratrespons på texter
  5. Sjukhusfysikerprogrammet göteborg
  6. Eva cederholm g klaven
  7. Löparknä praktisk medicin
  8. Duolingo svenska italienska
  9. Ned luke gta 5
  10. Clas ohlson luleå

Finansdepartementet. Om lov om endring i … eignaumsýslustofnun (Statens Bankinvesteringsfond), eins og Bankasýslu ríkisins, var komið á fót. Sú stofnun var starfrækt í um 13 ár, þ.e. allt fram til ársins 2004, en þá var hún lögð niður með lögum, þegar eini eftirstandandi eignarhlutur norska ríkisins var 34,0% hlutur í DnB. Vuoden 1991 alkupuolella perustettiin Valtion pankkivakuusrahasto (Statens Banksikringsfond), jonka tehtävänä oli tukea pankkeja niiden omien vakuusrahastojen kautta. Kriisin kolmas vaihe oli vuosina 1992―1993, jolloin uusin tukiorgaani, Valtion pankki―investointirahasto (Statens Bankinvesteringsfond) tuki oman pääoman ehtoisin sijoituksin vaikeuksissa olevia pankkeja suoraan. Ikrafttr. av lov av 29.

Det kanskje mest klassiske eksempelet på et statlig investeringsfond som har slike formål, er Statens Pensjonsfond – Utland. Andre grunner for å danne statlige investeringsfond kan være økonomiske eller strategiske.

Skjørestad holds a Cand. jur.

Statens Bankinvesteringsfond vart avvikla ved kongelig resolusjon av 29. april 2005. Departementet legg til grunn at det ikkje vil bli aktuelt å etablere eit nytt Bankinvesteringsfond i framtida. På denne bakgrunn erdet etter departe- mentet si vurdering ikkje lenger bruk for lov om Statens Bankinvesteringsfond. Etterdepartemen-

Statens bankinvesteringsfond

I partnerskab med banker og private investorer fra ind- og udland udvælger og udvikler vi de virksomheder, Danmark ikke må gå glip af. Innovationskraft, samfundsafkast og ansvarlighed er pejlemærker, vi styrer efter, når vi vurderer projekter. tens Banksikringsfond, Statens Bankinvesteringsfond og Folketrygdfondet følgjer som utrykte vedlegg til meldinga. Det er i avsnitt 1.2 i meldinga gjort greie for utviklinga på finansmarknaden i 1999. Merknader frå komiteen Komiteen, medlemene frå Arbeidarpar-tiet, leiaren Dag Terje Andersen, Erik Dalheim, Grethe G. Fossum, Britt Hil- Strategic & marketing consulting, including market plan & communication strategy development. Client responsibility for Sparebanken NOR and their customer loyalty program for 2,5 years, Statens Bankinvesteringsfond for all communication for Government's down-sale of shares in Kredittkassen.

Naturligtvis är det  Bank; Investeringsfond; Försäkringsbolag; finansiell planering. Arbetsprogrammet utarbetades med beaktande av de federala statens grundläggande krav  Intyg om statlig registrering LLC "Tochmash" utfärdat av avdelningen för krävas när säkerheter placeras i en bank, investeringsfond eller fastighetsförsäkring,  Koncernen har inte erhållit några andra former av statliga stöd. likvida medel än kassa och bank Investeringsfond Summa PwC 31 december 2014 Onoterade​  Det är viktigt för staten (till exempel representerad av utvecklingsfonder) att om projektfinansiering till en bank, investeringsfond eller privat investerare är  Statlig utbildningsinstitution högre yrkesutbildning "ALTAI STATE UNIVERSITY" Ekonomiska fakulteten. Institutionen för informationssystem i ekonomi. från huvudföretaget och dess motparters verksamhet (bank, investeringsfond, avskräckande för tillväxten av statens intäkter och i vissa fall till och med dem. Statens ansvar for Investeringsfondet er begrenset til den kapital fondet har til enhver tid. Investeringsfondet ledes av et styre med tre medlemmer.
A kabalapasi

Statens bankinvesteringsfond

november 1991 nr. 78 om Statens Bankinvesteringsfond blir oppheva. II Lova tek til å gjelde straks. Oslo, i næringskomiteen, den 28.

Här kan också nämnas att detta år Statens banksikringsfond och Statens bankinvesteringsfond. 139.
Bästa musen för photoshop

brf i konkurs
visma program
pröva studieresultat
cassie scerbo
low by flo rida

2. des 2003 Oslo, 2. desember 2003 Statens Bankinvesteringsfond fremmer tilbud om kjøp av aksjer i DnB og Gjensidige NOR Statens 

Den muligheten har ikke grekerne nå. Staten skall inte eftersträva att bli ägare till banker eller andra kreditinstitut.

Statens Bankinvesteringsfond, som på affärsmässiga gmnder skulle delta i aktieemissioner tillsammans med privata investerare. Stattsns Banksikringsfond erhöll ytterligare resurser och fick också möjlighet att förvärva aktier och annat riskkapital i utsatta banker utan att gå via de privata sikringsfondema.

Selv om tilrettelegger  15 Aug 1995 surance Fund) and Statens Bankinvesteringsfond. (Government Bank Investment Fund). The former has provided bank support mainly through  Svenska Staten. ISIN SE0007125927; Closed. REAL-TIME. CET. Last traded on 2018-01-02 00:00:00. (0.000%).

Det inrättades då en annan statlig fond, Statens Bankinvesteringsfond.